YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İŞYERİ AÇMA ŞARTLARI


"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00

Yabancıların Türkiye’de Şirket/İşyeri Açma Şartları ve Süreci.Güncelleme Trh.22.07.2019
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (l) bendinde yer alan "Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması" hükmü yer almakta olup, 6735 sayılı Kanun gereğince, işyeri açacak yabancı şahısların çalışmaya başlamadan önce Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (AÇSHB) çalışma izni almaları zorunludur.

Yabancıların işyeri açarak kendi nam (ad) ve hesaplarına çalışmak istemeleri halinde, bahsi geçen işyerlerinin ilgili merciler nezdindeki kuruluş işlemlerinin (işyerinin ticaret sicil veya esnaf odası sicil gazetesinde yayımlanması ve vergi numarası alınması gibi) tamamlanmasını müteakip, çalışma izni almak üzere AÇSHB’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancıların, bu izin belgeleriyle birlikte ilgili belediyelere başvuru yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmeleri zorunludur.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi; AÇSHB’nca işyeri sahibi veya ortağı olan yabancılara da süreli çalışma izni verilmekte olup, ilgili belediyelerin bu yabancılara süreli çalışma izin belgesinde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır. Bağlı bulunulan Belediyelerin, süreli çalışma izni bulunan yabancılardan bu kapsamda ayrıca Bağımsız Çalışma İzni Belgesi talep etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ülkemizde çalışabilmelerine ilişkin usul ve esaslar ise, 15.01.2015 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda bulunan yabancıların ülkemizde çalışabilmeleri için AÇSHB’ndan çalışma izni almaları zorunludur.
Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar, vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır.
Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder