YABANCILARA İKAMET İZNİ

 YABANCILARA İKAMET İZNİ 
(Yönlendirme ve Teknik destek verilir.İkamet İzni İşlem takibi yapılmaz.)
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00


Yabancılara oturum izinleri alınmasında, Göç İdaresi Müdürlüğünce istenilmekte olan ÖZEL SAĞLIK SİGORTA POLİÇELERİ  düzenlenmektedir.
İkamet izni  harç tutarları

 01.01.2019 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.
 İKAMET İZNİ HARÇ TUTARLARI
2019 YILI HARÇ TUTARI
TEK GİRİŞ VİZE HARCI


   567,50 TL.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
   89 TL
İKAMET İZİNLERİ REDDEDİLEN  YABANCILARIN DİKKATİNE ! 03.08.2018

 Gerek ilk müracaat olsun, gerekse İkamet uzatma başvuruları olumsuz olarak değerlendirilen ve haklarında (10) günlük süre içerisinde ülkeden çıkış yapmaları konusunda kendilerine tebliğ yapılan yabancılar;

Verilen (10) günlük süre içerisinde çıkış yapmaları durumunda, başvuruları olumsuz olarak değerlendirildiğinden geriye dönük kaçak kaldığı günlerin cezasını ödemek zorundadırlar.Bu rakam,  kaçak kaldığı günler oranında hudut kapılarında belirlenir.

(10) günlük süre içerisinde çıkılmaz ve ileri ki bir tarihte çıkıl yapılacaksa, yine kaçak kaldığı günler nispetinde yapılacak maddi ceza uygulamasına ilave olarak yaklaşık 1434 TL. daha bir ek ödeme talep edilir. Cezaların ödenmesi durumunda Deport işlemi yapılmaz.

Fakat;
Belirlenen ceza ve ilave ödemeler yapılmaması durumunda Yurda giriş cezası (Deport) verilir.
Yabancının yeniden Türkiye'ye giriş yapmak istemesi durumunda, deport işleminin kaldırılabilmesi için yabancının ülke dışında bulunan Türk Konsolosluklarına müracaat ederek "Amacına uygun vize" alması gerekmektedir. 
Amacına uygun vize de en uygun yaklaşım, Çalışma İzni Vizesidir. 
Diğer vizeler ise; Öğrenim, T.C. vatandaşı ile  Evlilik , Türkiye'den Konut alınması, Tedavi vizeleridir.

İKAMET İZİNLERİNDE ÖNEMLİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ.08.05.2018

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1.Pasaport fotokopisi.
2.Arka fonu beyaz biyometrik (4) adet fotoğraf
3.Özel Sağlık Sigortası (Sigorta başlangıç tarihi, vize ya da vize muafiyeti başlangıç tarihinden itibaren başlamalıdır.)
4.Yabancı, Başvuru formunda beyan ettiği geliri belgelemek zorundadır.Aksi durumda başvuru reddedilmektedir.
5.Kirada oturulan evin Tapu fotokopisi, Belediyeden alınacak numarataj belgesi, ve Güncellenmiş Tapu Belgesi.
6.Uzatma Başvurusu alınması gereken randevu ilk başvuru olarak alınırsa İşlem Red olunacaktır.
Diğer taraftan;
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmektedir.Bu durumda işverene ve yabancıya idari para cezası uygulaması başlatılacaktır.

Ayrıca; İkamet İzinleri alınması konusunda, bankada hesapta para  bulundurma veya döviz bozdurma  işlemi (Banka dekontları geçerlidir),  yabancının Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren aralıklı olarak gerçekleştirmesi yararlarına olacaktır.


TÜRKMENİSTAN UYRUKLU YABANCILARA CEZA MUAFİYETİ.20.02.2018

Türkiye'ye 31.03.2011 tarihinden sonra giriş yapmış olan veya bu tarihten sonra Türkiye'de kaçak duruma düşmüş bulunan Türkmenistan uyruklu yabancılara, 2011 yılından bu yana kaçak kalmış olsa dahi, çıkış işlemleri esnasında sadece 380-400 TL. aralığında para cezası uygulanmaktadır. 

İkamet izni  harç tutarları
 01.01.2018 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.
 İKAMET İZNİ HARÇ TUTARLARI
2018 YILI HARÇ TUTARI
TEK GİRİŞ VİZE HARCI
MÜTEADDİT GİRİŞ (ÇOKLU)
TEK TRANSİT
ÇİFT TRANSİT

   458,70  TL
1.536,30 TL.
   458,70 TL.
   920,30 TL.
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
     72 TL
İKAMET İZİNLİ YABANCININ, YURT DIŞINDA KALMA SÜRESİ NE KADARDIR?

6458 Sayılı yasa gereği, Türkiye'de mevcut ikamet izni bulunan yabancıların, yıl içerisinde toplamda  yurt dışında en fazla kalma süresi (120) gün olarak sınırlandırılmıştır.
Ancak;
13.08.2016 tarihinden itibaren, yurt dışında kalma süre sınırı kaldırılmıştır.İkamet süresi içerisinde, yıl içerisinde dilenildiği kadar yurtdışında kalınabilir.güncelleme tarihi:01.04.2017Çalışma izni  İptal edilenlere, Turistik ikamet izni verilip verilemeyeceği...13.02.2017
"Ev Hizmetleri" kategorisinde, Çalışma İzni marifetiyle Türkiye’de ikamet eden yabancıların, İşverenleri  tarafından izinlerinin iptal edilmesi durumunda, yeniden Turistik İkamet iznine başvurularıyla ilgili uygulama değişti. 23.01.2017 tarihli uygulama çerçevesinde, Çalışma İzni iptal edilen yabancılar, izin iptal tarihi itibariyle (1) yıllık süre içerisinde kısa dönem turistik ikamet iznine başvuru yapamayacaklardır. Ancak farklı amaçlı ikamet izni başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.(Konut, Evlilik...vs.) Daha önceki uygulamalarda, Çalışma izninin iptalini müteakip, ilk 10 günlük süre içerisinde randevu alınması halinde  Turistik ikamet izni alınabilmekteydi.

TURİSTİK İKAMET İZİNLERİ, ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVRİLMELİDİR.Güncelleme trh:25.03.2016

Bazı işverenlerin, SGK primlerindeki artışı gerekçe göstererek, (1) yıllık Turistik İkamet izni marifetiyle  ülkemizde yaşayan  yabancıları, Çalışma İzni almadan ev hizmetleri veya şirket adreslerinde çalıştırdıkları aşikardır.

Çalışma İzni alınmadan, Turistik İkamet izniyle yabancı çalıştırmanın, İdari ve maddi cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

Diğer yandan;

Bazı yabancılar ise, Turistik İkametlerin her defasında (1) yıl uzatıldığı şeklinde yanılgıya düşerek, Giriş-Çıkış yapmadan, her yıl (1)’er yıl uzatma talebinde bulunarak turistik İkamet izinleri ile İzinsiz çalışmakta veya yaşamaktadırlar.

Çıkan genelgelerde, her ne kadar çıkış yapmadan uzatma işlemleri yapılır denilir ise de; Turistik ikamet izinleri her yıl uzatılacak anlamına gelmez.

Örneğin:

İlk kez (1) yıllık Turistik İkamet İzni alındı.

2.yıl ise; Giriş-Çıkış yapmadan hazırlanan uzatma evrakları Kargo ile gönderilerek, uzatma işlemi yapılabilir.

Ama, Normal koşullarda 3.yıl böyle bir uzatma işlemi yapılamaz.Çünkü;Hiç çıkış yapmadan yabancı hayatını nasıl idame ettirmektedir? Böyle bir durumda yabancı, Çalışma İzni almadan ülkede çalışıyor imajını yaratır.

Ya giriş-çıkış yaparak yeniden ilk müracaat gibi işlem yapılacak, veya 2.yıl uzatılan İkamet izni süresi içinde, izin bitmeden  Turistik İkamet İzninin Çalışma İznine çevrilmesi gerekecektir.

Suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanan bu uygulamayı, uygulayıcı birimlerle birlikte işveren veya  yabancının iyi değerlendirmesi gerekecektir.Güncelleme trh:25.03.2016

GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPACAK YABANCILARIN DİKKATİNE.Güncelleme Trh:19.03.2016

Ülkemizde kaçak durumda olup da, Giriş-Çıkış yapmak suretiyle Şartlı Giriş’ten yararlanmak isteyen yabancılar, kendi ülkelerine gitmeyip tercihen Rusya Ülkesini seçmeleri durumunda, Rusya’ya girişte hudut kapılarında zorluklar yaşamaktadırlar.

Türkiye’den Rusya’ya giriş yapmak isteyen yabancılar, Rusya Devleti hudut kapılarında mülakata tabi tutulmaktadır.

Giriş-Çıkış yapmak üzere bu ülkeye gitmek isteyen yabancıların, Rusya’da hudut kapısında kendilerini karşılayacak bir arkadaşı veya yakını olması durumunda ülkeye girişleri  nispeten biraz daha kolaylaşmaktadır.Güncelleme Trh:19.03.2016


KAÇAK DURUMDAKİ YABANCILARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
(ŞARTLI GİRİŞ) Güncelleme trh:28.09.2015


Ülkemizde kaçak durumda olup da cezasını ödemek suretiyle kendi ülkelerine ya da 3'üncü bir ülkeye giriş-çıkış yapan yabancıların, (10) gün içerisinde ikamet iznine başvurmaları konusunda Şartlı girişlerine müsaade edilebildiği gibi; ülkede kaçak kalmayı alışkanlık haline getirdiği şeklinde haklarında kanaat getirilen yabancılar, tekrar geldikleri ülkeye geri de gönderilebilmektedirler.

Bu durumda olan yabancıların, geri gönderilme riskine girmemeleri için, T.C. vatandaşı işveren ailenin Noter onaylı taahhütnamesi, Randevu belgesi ve Hudut kapısı Mülki İdare Amirliğine hitaben üst yazı yazılmak suretiyle giriş yapmaları menfaatleri gereğidir.

ÇALIŞMA İZİNLERİ  İPTAL EDİLEN YABANCILAR. Güncelleme Trh:01.07.2015

Turistik İkamet izni almak suretiyle Çalışma izni alan yabancıların, Çalışma İzinleri iptal edilse dahi devam eden İkamet İzin süreleri kadar oturumları devam eder ve kaçak duruma düşmezler.
Ancak;
Aynı İkamet izni ile yeniden Çalışma İzni başvurusunda da bulunamazlar. 

E-İKAMET    SİSTEMİNDEN RANDEVU ALAMAYAN YABANCILAR   Güncelleme Trh:27.05.2015

İkamet İzni müracaatlarında, ön koşul olan Randevu belgelerini temin edemeyen yabancılar, Vize Muafiyet sürelerine ilave olarak 10 günlük süre içerisinde de randevu alabilirler.

Buna rağmen;

Son 10 günlük süre içerisinde de  randevu alamadıklarında; ilave 10 günlük süre bitmeden, Göç İdaresi Müdürlüğü Danışma masalarına  şahsen müracaat ederek, boş randevu formu ve "Kişi süresi içinde teslime gelmiştir" şeklinde mühürlü küçük pusulayı temin edip eksik evraklarını tamamlayarak  müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Önemli olan, mağduriyetinizin anlaşılır ve uygun bir lisan ile  ifade edilebilmesidir.

ÜLKEYE "ŞARTLI GİRİŞ" YAPAN YABANCILARIN RANDEVULARI Güncelleme Trh:26.05.2015

180 günde 90 gün kalma kuralını ihlal eden ve ülkeye girişte 10 gün içerisinde İkamet İzni için müracaat edeceğine dair “Şartlı Giriş” yapmış olan yabancılar, E-İKAMET sisteminden randevu alamadıklarından dolayı mağdur duruma düşmeyeceklerdir.

Ülkeye “Şartlı giriş” yapan yabancılar, sistemden randevu alamadıklarında, 10 günlük sürelerinin bitmesini beklemeden,  hazırlayacakları belgeleriyle birlikte Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarında, müracaatları kabul edilebilecektir.

ZİYARETÇİLERİMİZİN DİKKATLERİNE. Güncelleme Trh:22.05.2015

İkamet İzni işlemlerinin,  18.05.2015 tarihi itibariyle, Göç İdaresi İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmesi planlanmış olmasına rağmen, diğer illerde işleyişin devam ettiği; İstanbul ilinden müracaat eden yabancı şahısların ise, randevu sistemindeki teknik sorunlardan dolayı, 18.05.2015 tarihinden önce aldıkları randevuları güncelleştiremedikleri veya yeni randevu alamadıkları, dolayısıyla mağduriyetleri söz konusudur.

Yapılması gereken,  E-İKAMET randevu sistemini sık sık ziyaret etmektir.En önemlisi de 180 günde 90 gün kalma Kuralını İhlal edip ülkeye Şartlı Giriş yapan yabancıların, 10 gün içerisinde Randevu alamayarak mağdur oldukları şeklindeki düşünceleridir.

Böyle bir durumda yapılması gereken;randevu sistemine girilerek, randevu sisteminin aktif olmadığını belgeleyen ve günün tarihini gösteren ekran görüntüsünü Prınt etmektir.

Amaç:Randevu alma sisteminde meydana gelen teknik arızalarının, ekran görüntülerinin fotoğraflanarak ya da kopya edilerek Prınt edilmesi, müracaat esnasında sunulabilecek "Geçerli mazeret"leri teşkil edeceğinden, genelgeler hükmünce,  mazeret belirtilen uygulamalarda verilen Ek 90 günlük sürenin, yabancının lehine uygulanması ve mağduriyetin önüne geçilmesidir.

İKAMET İZİNLERİ VE GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜKLERİ  Güncelleme Trh:14.05.2015

Eskiden İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Yabancılar Şube Müdürlük ve Bürolarınca tutulan yabancı kayıtları, şimdi sivil idare olan İl Göç İdaresi Müdürlüklerine devroluyor.

Emniyet Yabancılar Şube ve Büroları tarafından yürütülen hizmetlerin işleyiş ve yürütülmesi, 18 Mayıs 2015 günü İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından resmileştirilecek.Böylelikle, Sivilleşme yolunda atılmış bir adımın daha tamamlanması için hazırlıklar bitti.

Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki tüm yabancı kayıtları, illerde İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birimlerce tutulacak.

 Ancak, bir müddet süreyle, Emniyet Müdürlüklerinden gelen memurların burada görev yapacağı, daha sonra yabancılara dönük iş ve işlemlerin tümüyle yeni kurum memurlarınca yürütüleceği bilgisi elde edilmiştir.

Böylece, AB yolunda bir sivilleşme faslı daha kapanıyor.

 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü yetkilendirmişti.

Taşradaki 81 ilde örgütlenen ve GÖÇ-NET yazılım sistemi donanımı ile personel eğitim ve istihdamını bitiren idare, fiilen işe koyulmuş olacak.

İlk kez İkamet İzni için başvurular ve İkamet geçişleri, eskiden olduğu gibi E-RANDEVU sistemine benzer yeni kurulan GÖÇ-NET sisteminden E-İKAMET üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tercih edilecek  randevu gününde,  Göç İdaresi İl Müdürlüklerine istenilen belge ve evraklarla birlikte müracaatta bulunulacaktır.

İkamet İzni Uzatma işlemleri ise; elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Böylelikle, pratik ve hızlı çözümlerle bürokratik işlemlerin asgariye indirgenmesi,  zaman kaybının önlenmesi  amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, 18.05.2015 tarihinden önce Emniyet E-RANDEVU sisteminden randevu alanlar, randevu bilgilerini E-İKAMET sistemi üzerinden yenilemek durumundadırlar.

İKAMET İZNİ MÜRACAATLARINDA YENİ DÖNEM .! Güncelleme Trh:01.05.2015
Yabancılar tarafından alınacak İkamet İzni işlemlerine ilişkin müracaatlar, daha önceden Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Polisi tarafından kabul edilmekte iken,  01.05.2015 tarihi itibariyle İllerde yapılanması tamamlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı İlçe Emniyet Müdürlükleri yabancılar Büro Amirliklerince İkamet İzni müracaatları alınmamaktadır.


İKAMET İZNİ MÜRACAATLARINDA İBRAZ EDİLEN DÖVİZ BOZDURMA BELGELERİ.Güncelleme Trh:13.04.2015

İkamet İzni  müracaatlarında istenilen döviz bozdurma belgeleri, ülkeye şartlı giriş yapan yabancılardan banka dekontu şeklinde istenilmektedir.
Vize muafiyet süresi içinde başvuru yapan yabancılar ise, döviz bürolarından temin edecekleri döviz bozdurma belgelerini ibraz ettiklerinde,  İkamet İzni başvuruları değerlendirilmektedir.

İKAMET İZİNLERİNİN ALINMASINDA KULLANILAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ...
HASTANE VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASINDA YAŞANILAN GÜÇLÜKLER... Güncelleme Trh:08.04.2015

11 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslar arası Kanunu kapsamında, İkamet İzni müracaat esaslarında belirtilen Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de yasal olarak oturumu olan ve Çalışma İzni olmayan  yabancıların  tedavi edilmelerini amaçlamaktadır.
Bazı yabancılar, İkamet İzni Kartı sahibi olmak,  bürokrasiyi aşmak adına ucuz tabir edilen (500-650 TL.) sigorta Poliçelerini temin edip Emniyet Müdürlüklerine teslim ederek  İkamet İzni sahibi olabilmektedirler.
Ancak bu tür sigorta Poliçelerine sahip olan yabancılar, Hastanelerde sadece muayene ücretini ödememektedirler.
İlaç, Rontgen, MR, Ultrason ya da diğer tıbbi malzemelerin alınmasında, hastane yönetimi bu hizmetler için ayrıca ücret talebinde bulunmaktadır.
Hastanelere başvuran yabancıların mağdur olmamaları için, İkamet İzni alınmasında kullanılacak Sigorta Poliçelerinin,  sağlık giderlerinden yararlanabilecek nitelikte düzenlenmelerini  talep etmeleri yararlarına olacaktır.
Bu kapsamdaki  nitelikli Sigorta Poliçeleri ise, kişinin yaşı ve karşıladığı tedavi hizmetleri çeşidine göre 1000-3000 TL aralığındadır.


İKAMET İZNİ OLAN YABANCILAR, KULLANMAK AMACIYLA YURT DIŞINDAN ARAÇ GETİREBİLECEKLERDİR. Güncelleme Trh:06.04.2015

Ülkemizde Çalışma İzni bulunan ya da yasal oturumu olan yabancılar, kendi ülkeleri ya da bir üçüncü ülkeden araç satın alarak yurda giriş yapabilirler. Gümrük mevzuatı gereği, araç kasko değerinin 1/3’ünü teminat göstermek suretiyle, araçlarını ülkemizde kullanabilecekler.

VİZE YA DA İKAMET İZNİ İHLALİ YAPAN YABANCILARIN DİKKATİNE...!  
Güncelleme Tarihi:25.03.2015

1.  On günü geçmeyen vize ya da ikamet izni ihlallerinde, herhangi bir geçerli neden aranmayacak olup, ikamet izni başvuruları alınacaktır.
2. Türk vatandaşı ile evli olup da İkamet İzinlerini uzatamayanların, aile birlikleri devam ediyorsa, neden aranmaksızın ikamet başvuruları alınacaktır.Böyle durumlarda, İkametsiz geçen sürenin  cezası tahakkuk ettirilecek ve  tahsili yapılacaktır.
3. 10 günü aşan  ve (90) güne kadar olan Vize veya ikamet izni ihlallerinde,  ikamet izni müracaatları kabul edilecektir.
Ancak;
Müracaatlarda geçerli bir mazeret aranacak ve bu mazeret belgelendirilecektir.Geçerli mazeret belirtemeyenlerin (10) gün içerisinde çıkış yapmaları istenecektir.  


IRAK'LI YABANCILARA VERİLEN "Yabancı Tanıtma Kartı" UYGULAMASINA SON VERİLDİ.
Güncelleme Tarihi:24.02.2015

21.08.2014 tarihinde uygulamaya konulan Irak uyruklu yabancılara “Yabancı Tanıtma Kartı” verilmesi işlemine son verildi.

12.02.2015 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce bildirilen Ek Talimat doğrultusunda, ülkelerine gönüllü olarak dönmek istemeyen Irak uyruklu yabancılar, çıkış yapmaksızın İnsani İkamet İzni kapsamında başvurularını yapabileceklerdir.
Güncelleme Trh:24.02.2015

AHISKA TÜRK'LÜĞÜNDEN İKAMET İZNİ BULUNANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME. Güncelleme Trh:02.02.2015

Ahıska Türk'ü olmaktan dolayı İkamet İzni sahibi olan ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) kaydında, hakkında sahtecilikten dolayı herhangi bir Adli soruşturması bulunmayan yabancıların, İkamet izni uzatmalarında, istenilen belgeleri temin edememeleri halinde, 6458 Sayılı Kanun'da belirtilen İkamet İzni çeşitlerinden durumlarına uyan İkamet İznine başvuru yapabileceklerdir.Detaylı açıklama, Yabancılar Hukuku bölümünde yapılmıştır. MerSey Danışmanlık.
Güncelleme Trh:02.02.2015


2015 YILINDA DEVAM EDECEK YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE İKAMET UYGULAMALARI.
Güncelleme Trh:14.01.2015

6458 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Genelgeleri ve Uygulama esasları kapsamında yürütülen işlemlerde, 31.12.2014 tarihi olarak sınırlandırılması öngörülen bazı uygulamaların ikinci bir talimata kadar devam edilmesine karar verildi.

1. İkamet İzni için başvuruda bulunup da İkamet İzin Kartının gelmesini beklemeyip, yurt dışına çıkış yapacak yabancıların, müracaat ettikleri Emniyet Yabancı Şube veya Bürolarından alacakları çıkış belgesiyle (15) gün içerisinde yeniden giriş yapabilecekleri hususu...

2. İkamet izin süresi dolduğu halde bu başvurusunu yapmayan ve “Kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların da, İkamet İzni süresinin bittiği tarih ile müracaat tarihi arasındaki sürenin cezasının ödenmesi koşuluyla, çıkış yapmaksızın ikamet izni müracaatlarını yapabilecekleri konusu…

3. Ülkemizde kaçak duruma düşmüş yabancılara, hudut kapılarında cezalarını ödemek suretiyle çıkış yaptıklarında yurda giriş cezasının uygulanmayacağı…

4. 180 gün de 90 gün kalma kuralının halen devam ettiği, Kural ihlalinde bulunan ve yurda giriş yasağı bulunmayan yabancıların, kendi ülkelerinde ya da bir 3 cü ülkede (3) ay kalarak, yeniden ülkemize giriş yapabilecekleri…

5. Kendi ülkeleri ya da 3 cü bir ülkede (3) Ay kalmayıp da daha erken gelerek yeniden giriş yapmak üzere hudut kapılarımıza gelen yabancıların; 2014 yılının son döneminde olduğu gibi, girişlerine mani başkaca bir durumları yoksa ve 10 gün içerisinde ikamet izni almak için müracaat edebilecekleri kanaatini verenlerin yurda girişlerinin sağlanabileceği…MerSey Danışmanlık. Güncelleme Trh:14.01.2015
İkamet izni nasıl alınır , oturum izni ama , yabancılara oturum , yabancılara ikamet alınması kaçak yabancılara oturum alma , yabancılara çalışma izni nasıl alınır , kaçak yabancılara çalışma izni , yabancılara şirket kurma ve daha bir çok konuda MerSey Danışmanlık Hizmetinizde.


9 yorum:

 1. Selam. Azerbeycan vatandaşıyım. 2010 senesinde 9 ay. 2013 senesinde de 3 ay. her ay giriş çkış yaparak kaldim. cezam yok. Turkiye Ankara da oturum izni ve daha sonra çalişma iznini nasl ala bilirim?
  2012 senesinse Baku Turk konsolosluguna gitmisdim 1 sene calisma izni icin benden 2000 $ dolar para istendi. o yuzden alamadim. oturum ve calisma iznini Turkiye Ankara da ki Azerbeycan Bas konsoloslugundan ala bilir miyim ?
  ben Turkiye de iltica etmek istiyorum. yapa bilirmiyim ?
  Turkiyede yasamak ve ölene kadar da Türkiye de nefes alamk istiyorum. lutfen yardimci olun. Saygilar...

  YanıtlaSil
 2. Merhaba,
  Eşim Belarus uyruklu 2 yıldır evliyiz ve Türkiye'de yaşıyoruz.Eşimin ikamet süresi Ağustos 2014 te bitti.1 Ocak'ta giriş çıkış yapacak.Havaalanında tedarikli olmamız açısından nekadar ceza öderiz? Bu konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim çünkü çok araştırdım ve bir sonuç elde edemedim.

  Teşekkürler..

  YanıtlaSil
 3. Tam aradigim bilgileri sizin sitenizde buldum,cok sorularim cevaplandi! Allah sizden razi olsun!
  Ben Altinay,24 yasinda,Kirgizistan vatandasiyim,9 aylik ikametsiz kaldigim icin kendim hudut kapilarina giderek cezami odeyerek cikis yaptim. Ama maalesef bu ikinci kez cezali cikis oldugunan dolayi 9 aylik kacak durumum icin 1 sene sinir disi edildim,yani deport oldum. Ve iki kez de ikamet izni basvuru yapmadigim tek sebep internet uzeri aldigimiz randevu saatleri hep ama hep dolu,bunu duzeltmez ise bi cok ikamet izni almak isteyen yabancilar bile kacak duruma dusuyor. Deportumu kaldirdim. Nasil derseniz - kendi ulkemde Turk Konsoloslugunda vizeye basvurdum (buradan erkek arkadasim noter tasdikli davetiye ve is yerinen maddi durum belgesin gonderdi orijinal seklinde islak imzali. Bu bilgiler ile beraber gereken baska evraklari tamamlayip vizeye basvuruda bulundum. Vize onay cevabi 2 haftada geldi,onaylandi! Cok sansliyim! Yoksa hayir cevabi da gelebilirdi. Onaylandigi gun konsolosluga gidip pasaportumu biraktim (vize pasaportun icine yapistiriliyor) ve 3 aylik vize icin 60$ odeme yaptim. Daha 10 gun sonra vizem hazir oldu. Boylece hemen Turkiyeye giris yaptim. Giriste biraz beklemek zorunda kaldim,biraz derken koskoca 3.5 saat,olsun ya deport kaldirildi. Lakin boyle bi sorum var giris yaptigimda havaalaninda (Ataturk) polis tarafindan 180 gunde 90 gunu doldurdum ve 10 gun icinde acil ikamete basvurmam gerektigine dair kagidi imzalamak zorunda kaldim. Anlattim defalarca ve gosterdim pasaportumdaki daha 3 aya kadar gecerli yepyeni vizem oldugunu ama ikna edemedim. Simdi soru soruyorum: bu 3 aylik vize olduguna ragmen 10 gun icinde ikamet izni icin basvurmam sart mi? Bu vize bir ise yaramiyor mu? Ve 2014 sene aldigim ve suresi biten oturma iznimi uzatarak mi basvuru yapacagim ya da ilk basvuru seklinde kisa donem ikamet izni mi sececegim?
  Simdiden herkeze tesekkurler,insAllah benim yukarida yazdiklarim birilerin isine yarayacaktir ve benim de sorularima biri cevap verebilecektir

  YanıtlaSil
 4. önceden türkiyeden sinirdişi olmuş biri uzun süre sonra türkiyeye gelib 7sene çalışma izni olarak ikamet etmiş ve vatandaşlik için başvuruda bulunmuş. Sorum şu önceden sinirdişi olunmasi vatandaşlik almasina bir engel olur mu? önceden teşekkürler

  YanıtlaSil
 5. Merhaba ben Turk vatandasi esim yabanci evliyiz 3 ay once ikamet tezkeresine basvurduk bekliyoruz. Gecici bir kagit verdiler goc idaresinden bu kagitla esimin giris cikis yapabilecegi soylendi 19 mayista 2016 da esim ulkesine cikis yapti toplam sure 22 gun oldu 9 haziranda Turkiyeye giris yapicak herhangi bir problem olurmu evlilik cuzdani yaninda goc idaresinin verdigi gecici kagit yaninda saygilar

  YanıtlaSil
 6. Eşim Ukrayna vatandaşı esimle daha resmi olarak evlenmemiştik eşim 90 gün Türkiye de kalması gerekirken 135 gün kaldı ve ceza aldı.700 TL ama odeyemedik ve eşim 5 yıl Türkiye ye giriş yasağı getirildi ben 13 haziran da evlendim onun Ukrayna'da ve pasaport tü ERTASH olarak değiştirildi yani benim soyadı ma geçti ondan sonra 21.eylul. Gününde Ukrayna dakika türk konsolosluğuna bilgilendirdik ve eşimin pasaport tunda ERTASH geçerken benim nüfus aile tablosu şunda eski soyadı geçiyor. Biz Türkiye ye gitmek istiyoruz acaba aile birleşim vizesi almasak da gidebilir miyiz. Esenboğa da bir. Sorun çıkar mı? 5 yıl olan cezası yüzünden yada çıkarsa kapıda ödeme imkanı varmı? Yada şartlı giriş mi? Yapıla bilir mi??

  YanıtlaSil
 7. Merhaba ben yunan vatandasiyim bir yilik otuma izni aldim iznim 30eylul 2017 bitti cikis yapacam turkiyeden hudut kapidinda yirmi gunluk ceza nekadar olur

  YanıtlaSil

 8. Blogger İletişim Formu
  01:22 (13 saat önce)
  Alıcı: ben

  Merhabalar. esim rus. 2013 yilinda turkiyeye geldik ve tum islemlerimizi
  yaptirdik. fakat daha sonraki sureclerde 4 yil kadar bi sure kacak durumuna
  dustuk. Simdi esimin giris cikisini yapmayi planliyoruz. Cikarken cezalari
  odememiz durumunda hemen giris yapabilirmiyiz? 4 yasinda bir de kizimiz
  var. ortada kalmak istemiyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cezanızı ödeyerek çıkış yapmanız durumunda giriş yapılabilir.Şartlı giriş yapılacaktır.Tekrar giriş yaptıktan sonra 10 gün içerisinde Aile İkamet izni alınmasına yönelik Randevu almanız gerekir.Randevu günü hazırlanacak evraklarla birlikte eşinizle birlikte Göç İdaresi Md.lüğüne başvuru yapmalısınız.

   Sil