YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ (2019)

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ   İŞLEMLERİ
"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00
ÇALIŞMA İZNİ YURTDIŞI BAŞVURU HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ ÖDEMELERİ HAKKINDAKİ  DUYURU


YURTDIŞINDAN YAPILAN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN ÇALIŞMA İZİNLERİNE AİT ÇALIŞMA İZNİ HARCI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN, 17.06.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YURT İÇİNDEN TAHSİL EDİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR.

Bilindiği üzere, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında talebin olumlu değerlendirilmesi halinde ödenmesi gereken çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli, ilgili yabancı tarafından çalışma vizesi başvurusunda bulunulan konsolosluklara yapılmakdaydı.

Bu süreçte Bakanlık nezdinde ve T.C. dış temsilciliklerinde karşılaşılan muhtelif sorunların ortadan kaldırılmasını teminen, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi harç ve değerli kağıt bedelinin yurtiçinden alınması kararlaştırılmış ve E-izin sisteminde gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Bu itibarla;
Yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında, talebi uygun bulunan yabancılar adına tahsil edilecek çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli ödemesi, 17.06.2019 tarihinden itibaren aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce belirlenerek, çalışma izni başvurusunu yapan işverenliklere elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
Dolayısıyla yurtdışı başvuru kapsamında konsolosluklara yapılan Çalışma İzin Başvuruları, Bakanlıkça onaylanması durumunda izin harçları yurtiçinden işverenler tarafından ödenecektir.

Bu harç miktarları:761,10 tl. izin harcı, 89 TL’de  İzin kart bedeli şeklinde olacaktır.Güncelleme trh:01.07.2019

KEP YERİNE "ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ" NE GEÇİŞ.
Elektronik Tebligat Kanunu 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik doğrultusunda  yetkilendirilen PTT tarafından "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi" (UETS) kurulmuştur.

UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından, Çalışma izinleri işveren kaydı oluşturulmasında ve özellikle "RET" bildirimlerinde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle, e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi imkanı sağlanacaktır.Güncelleme trh:12.02.2019


Çalışma izni  harç tutarları
 01.01.2019 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.


 ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI
İZİN SÜRESİ
2019 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli harç

2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli harç

Süresiz izin harç

1 yıl (standart) süreli
761,10 TL1522,20 TL.


2238,30 TL.


7612,70 TL.


283,20 TL.
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
89 TLÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ.14.03.2018


Yeni otomasyon sistemi,  26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Çalışma İzinlerinde Vekalet usulüyle izin alma sistemi kaldırılmıştır.

Yabancıların Çalışma İzin başvuruları, "KEP" (Kayıtlı Elektronik Posta) ve "E-İMZA" ile yapılabilecektir. 

E-İmza, elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek, belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye imkan sağlar.

Yani, resmi dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamda karşılığıdır. Belgenin İzinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önler.Veri bütünlüğünü garanti eder.

Bakanlık sistem kurgusuna göre, İşveren kaydı oluşturması ve izin başvurusu sonlandırma işlemi, işveren tarafından PTT'den alınacak "KEP ADRESİ"  ve "E-İMZA" sayesinde mümkün olabilecektir.

Sistem üzerinden başvuru sonlandırılması, yetkilendirme dahilinde kişi ya da kuruluşlarca da  yapılabilecektir.

Ancak, yetkilendirme yapabilmek için işveren tarafından işveren kaydının yapılması gerekmekte ve başvurunun tamamlanmamış olması gerekmektedir. Böylelikle, yetkilendirilen kişi veri girişlerini yaparak başvuruyu tamamlayabilir.

Buna göre;
  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. 
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARIİDARİ PARA CEZALARI
(1)
CEZA MİKTARI
(TL)
13.08.2016-31.12.2016
(2)
CEZA MİKTARI
(TL)

2017
(3)
CEZA MİKTAR
(TL)

2018
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için uygulanan ceza miktarı.
6.000
6.229
7.130
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya uygulanan ceza miktarı.
2400
2.491
2.851
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya uygulanan ceza miktarı.
4.800
4.983
5.704
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için uygulanan ceza miktarı.
400
415
475
AÇIKLAMALAR:
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.


TÜRKMENİSTAN UYRUKLU YABANCILARA CEZA MUAFİYETİ.20.02.2018
Türkiye'ye 31.03.2011 tarihinden sonra giriş yapmış olan veya bu tarihten sonra Türkiye'de kaçak duruma düşmüş bulunan Türkmenistan uyruklu yabancılara, 2011 yılından bu yana kaçak kalmış olsa dahi, çıkış işlemleri esnasında sadece 380-400 TL. aralığında para cezası uygulanmaktadır. 

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİNDE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) HESABI VE ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU. 18.02.2018
Yabancıların Çalışma izinleri başvuru sisteminde, yakın zamanda değişiklikler yapılacaktır.
Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda:
Başvuru sahibinin veya Vekilinin;
Bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın da Elektronik Tebligata Elverişli KEP  hesabının bulunması gerekmektedir.
- Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.

- Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru 

mümkün olamayacaktır.ETİKETLER:İkamet izni nasıl alınır , oturum izni ama , yabancılara oturum , yabancılara ikamet alınması kaçak yabancılara oturum alma , yabancılara çalışma izni nasıl alınır , kaçak yabancılara çalışma izni , Elektronik imza, E-İmza ve Kep, yabancı yatırımları, yabancılara şirket kurma ve daha bir çok konuda MerSey Danışmanlık Hizmetinizde.


2 yorum:

  1. Slm iyi akşamlar eşim Gürcistan vatandaşı kızı var babası vefat etti o da Gürcistan vatandaşı 26.10.2016 tarihinde ikametleri bitti ne gibi bir yol izlemeliyiz yardımcı olursanız çok memnun olurum

    YanıtlaSil