YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ   İŞLEMLERİ
Mersey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatları kapsamında, Yabancılara Çalışma İzinlerinin alınmasında danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00 


KEP YERİNE "ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ" NE GEÇİŞ.

Elektronik Tebligat Kanunu 06.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik doğrultusunda  yetkilendirilen PTT tarafından "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi" (UETS) kurulmuştur.

UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından, Çalışma izinleri işveren kaydı oluşturulmasında ve özellikle "RET" bildirimlerinde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle, e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi imkanı sağlanacaktır.Güncelleme trh:12.02.2019


Çalışma izni  harç tutarları
 01.01.2019 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.


 ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI
İZİN SÜRESİ
2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli harç

2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli harç

Süresiz izin harç

1 yıl (standart) süreli
761 TL1522,20 TL.


2238,30 TL.


7612,70 TL.


283,20 TL.
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
89 TLÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ.14.03.2018


Yeni otomasyon sistemi,  26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Çalışma İzinlerinde Vekalet usulüyle izin alma sistemi kaldırılmıştır.

Yabancıların Çalışma İzin başvuruları, "KEP" (Kayıtlı Elektronik Posta) ve "E-İMZA" ile yapılabilecektir. 

E-İmza, elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek, belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye imkan sağlar.

Yani, resmi dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamda karşılığıdır. Belgenin İzinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önler.Veri bütünlüğünü garanti eder.

Bakanlık sistem kurgusuna göre, İşveren kaydı oluşturması ve izin başvurusu sonlandırma işlemi, işveren tarafından PTT'den alınacak "KEP ADRESİ"  ve "E-İMZA" sayesinde mümkün olabilecektir.

Sistem üzerinden başvuru sonlandırılması, yetkilendirme dahilinde kişi ya da kuruluşlarca da  yapılabilecektir.

Ancak, yetkilendirme yapabilmek için işveren tarafından işveren kaydının yapılması gerekmekte ve başvurunun tamamlanmamış olması gerekmektedir. Böylelikle, yetkilendirilen kişi veri girişlerini yaparak başvuruyu tamamlayabilir.

Buna göre;
  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. 
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARIİDARİ PARA CEZALARI
(1)
CEZA MİKTARI
(TL)
13.08.2016-31.12.2016
(2)
CEZA MİKTARI
(TL)

2017
(3)
CEZA MİKTAR
(TL)

2018
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için uygulanan ceza miktarı.
6.000
6.229
7.130
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya uygulanan ceza miktarı.
2400
2.491
2.851
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya uygulanan ceza miktarı.
4.800
4.983
5.704
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için uygulanan ceza miktarı.
400
415
475
AÇIKLAMALAR:
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.


TÜRKMENİSTAN UYRUKLU YABANCILARA CEZA MUAFİYETİ.20.02.2018
Türkiye'ye 31.03.2011 tarihinden sonra giriş yapmış olan veya bu tarihten sonra Türkiye'de kaçak duruma düşmüş bulunan Türkmenistan uyruklu yabancılara, 2011 yılından bu yana kaçak kalmış olsa dahi, çıkış işlemleri esnasında sadece 380-400 TL. aralığında para cezası uygulanmaktadır. 

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİNDE KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) HESABI VE ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU. 18.02.2018
Yabancıların Çalışma izinleri başvuru sisteminde, yakın zamanda değişiklikler yapılacaktır.
Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda:
Başvuru sahibinin veya Vekilinin;
Bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın da Elektronik Tebligata Elverişli KEP  hesabının bulunması gerekmektedir.
- Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.

- Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru 

mümkün olamayacaktır.


Türkiye'de çalışmak için dünyanın dört bir yanından başvuru yapıldı. Güncelleme Trh:14.02.2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca geçen yıl 87 bin yabancıya çalışma izni verildi.
İzin verilenlerin yüzde 24'ünü Suriyeliler oluşturdu.

Dünya ülkeleri vatandaşı binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulundu. Bakanlık, 2017 yılında yapılan yaklaşık 100 bin başvurudan 87 bin 190'ını onayladı.
Başvuruların 3 bin 631'ini reddeden bakanlık, 13 bine yakın dosyayı ise çeşitli gerekçelerle iade etti veya işlemden kaldırdı. İnceleme aşamasında bulunan bin 762 başvuru ise neticelendirilmek üzere.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BAŞVURU YAPILDI
Bakanlığın izniyle geçen yıl 20 bin 970 Suriyeli Türkiye'de çalışmaya başladı. Suriyeliler, çalışma izin verilenlerin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturdu.
Suriyelileri, 7 bin 317 kişiyle Gürcistan, 6 bin 360 kişiyle Kırgızistan, 5 bin 761 kişiyle Ukrayna, 4 bin 288 kişiyle Çin, 3 bin 847 kişiyle Türkmenistan, 3 bin 55 kişiyle Hindistan, 2 bin 465 kişiyle Özbekistan, 2 bin 449 kişiyle Azerbaycan ve 2 bin 390 kişiyle Rusya uyruklular izledi.
Çalışma izni verilenler arasında 960 Alman, 956 İngiliz, 983 ABD'li, 649 İtalyan ve 543 Fransız da bulunurken; Türkiye, Finlandiya'dan Meksika'ya, Japonya'dan Brezilya'ya, Estonya'dan Peru'ya kadar dünyanın dört bir yanından insana iş kapısı oldu.
Bakanlık tarafından 2011'de 17 bin 467, 2012'de 32 bin 277, 2013'te 45 bin 834, 2014'te 52 bin 304 ve 2015'te 64 bin 833, 2016'da ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verilmişti.


Çalışma izni  harç tutarları
 01.01.2018 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

 ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI
SÜRE
2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
615 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
72 TL

Moldovalı çalışana müjde

Türkiye ile Moldova arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin idari anlaşma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Avrupa ile Entegrasyondan Sorumlu Dışişleri Bakanı Andrei Galbur tarafından 05.05.2017 tarihinde imzalandı.

Buna göre; Türkiye'de yaşayan yaklaşık 9 bin Moldovalı'nın sigortaları Türkiye'de ödenirse, bu primler kendi ülkelerinde de kabul görecek. Moldova'da yaşayan Türkler için de geçerli olacak olan bu anlaşma ile hak kaybı olmadan karşılıklı olarak emekliliğin yolu da açılmış olacak. Düzenleme ayrıca, kayıt dışı çalışmayı da önleyecek..
Sigorta müjdesi
Edinilen bilgiye göre Türkiye ve Moldova arasında imzalanan “sosyal güvenlik alanlarında işbirliği anlaşması”na göre Moldova’da çalışan Türkler ile Türkiye’de çalışan Moldovalıların kayıtlı olmaları ve sigortalarının ödenmesi halinde bu sigortalar kendi ülkelerinde de geçerli olacak ve emekliliklerine etki edecek.  Türkiye’deki çalışanlar Moldova’da sigortaları sayılacak, aynısı türkler için de geçerli olacak ve bu emekliliğe de etki edecek. Haklarını karşılıklı alacaklar.  
Bakıcılar çoğunlukta.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 9 bin Moldovalı yaşıyor ancak bunların 2 bin kadarının çalışma izni bulunuyor. Kayıtdışı çalışan Moldovalıların sayısına dair de bir bilgi bulunmuyor. Bakanlık kayıtdışı ile mücadele ederken bu sayının da azaltılmasına çalışılıyor.

 Türkiye’de çalışan Moldovalılar sosyal güvenlik ödemelerini yaptıkları takdirde yeni anlaşmaya göre kendi ülkelerinde de emekli olabilecekler. Böylece kayıtdışı çalışan sayısının da azalması bekleniyor. Türkiye’de çoğu üniversite mezunu, dil bilen Moldovalı kadınlar çocuk bakıcılığı yapıyor. Evinde bakıcı çalıştıranların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak bildirimde bulunmaları ve  teşvikli olmaları durumunda 220-230 TL., teşviksiz ise 475 TL. civarında sigorta primi ödemeleri gerekiyor. Diğer taraftan Çalışma İzinsiz yani  Kayıtsız yabancı çalıştırmanın cezası ise 8 bin lirayı buluyor. 
Çalışma izni  İptal edilenlere, Turistik ikamet izni verilip verilemeyeceği...13.02.2017
"Ev Hizmetleri" kategorisinde, Çalışma İzni marifetiyle Türkiye’de ikamet eden yabancıların, İşverenleri  tarafından izinlerinin iptal edilmesi durumunda, yeniden Turistik İkamet iznine başvurularıyla ilgili uygulama değişti. 23.01.2017 tarihli uygulama çerçevesinde, Çalışma İzni iptal edilen yabancılar, izin iptal tarihi itibariyle (1) yıllık süre içerisinde kısa dönem turistik ikamet iznine başvuru yapamayacaklardır. Ancak farklı amaçlı ikamet izni başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.(Konut, Evlilik...vs.) Daha önceki uygulamalarda, Çalışma izninin iptalini müteakip, ilk 10 günlük süre içerisinde randevu alınması halinde  Turistik ikamet izni alınabilmekteydi.


4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ KANUNU  YERİNE 
6735 SAYILI YENİ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
Güncelleme Trh:09.09.2016

Dünya ve bölge coğrafyalarında meydana gelen bölgesel ve iç karışıklıklar nedeniyle oluşan göç hareketleri, nitelikli ya da beyaz yakalı dediğimiz iş gücünün yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Ülkesindeki sorunlar nedeniyle çalışma durumu olmayan bu işgücü, mecburen göç etmek, farklı coğrafyaların farklı ülkelerine göç etmek durumunda kalmaktadırlar. İşte gelişmiş ülkeler, bu beyaz yakalılar ya da nitelikli iş gücünü kendi ülkelerine kazandırmak ve yararlanmak adına, yabancı lehine, yeni yeni kanunlar çıkararak nitelikli işgücünü teşvik etmektedir. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de, bu işgücü verimliliğini  arttırma ve geliştirme adına yeni düzenlemeler getirmektedirler.

Kaldı ki;

Türkiye'nin "Gelişmekte olan ülkeler" kategorisinde bulunması, bölge ülkelerinde meydana gelen iç çalkantı ve karışıklıklar nedeniyle göç hareketlerinden her bakımda etkilenen bir ülke konumunda olmasına sebep teşkil etmektedir. Bu kapsamda, farklı coğrafya ülkelerinden gelen göç nedeniyle 2003 yılında çıkarılan 4817 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilen Çalışma izinleri 10.000 kişi civarında iken, 2015 yıllarında bu rakam 80.000’lere yaklaşmıştır.

Ülke ekonomisindeki düzelme ve gelişmeler ile birlikte yakalanan istikrar, ülkemizi yabancı yatırımcılar için cazip bir konuma taşımıştır.Tabiatıyla 2003 yılında çıkarılan Kanun yetersiz gelmiştir.

Bu açıdan;

Daha önce yabancılardan elde edilecek işgücü hakkındaki mevcut kanunların yeterli gelmemesi, mevcut kanunların bu göç politikalarının gerisinde kalması nedeniyle, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki kanun yerine, 13.08.2016 tarihinde 6735 Sayılı Kanun Yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunla yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılması hedefleniyor.

 Buna göre:

1-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası iş gücüne ilişkin politika belirleyecek, politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak. 

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası iş gücünün etkilerini izlemek üzere yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kuracak. 

3- Kanun kapsamında yer alan yabancılar, çalışma izni olmadan Türkiye'de çalışamayacak veya çalıştırılamayacak.

4- Sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınacak.

5- Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilecek.
6- Süresiz çalışma izni olan yabancılar, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacak. Ancak seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü olmayacak.

7- Türk soylu olduğu bildirilen, KKTC vatandaşı ve AB üyesi ülke vatandaşları ile bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye'ye gelen başarılı yabancılar, çalışma izni konusunda istisnalardan yararlanacak.

8- Kanun, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerisiyle, başvurusu Bakanlıkça uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilmesine de imkan tanıyor.

9- Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek. YÖK tarafından tanınmış üniversitelerden mezun olan yabancı mühendis ve mimarlar, proje bazlı ve geçici süreyle çalışma izni alarak mesleklerini yapabilecek.

10- Kanuna göre, çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 lira, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 lira, yabancı çalıştıran işveren veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin lira idari para cezası verilecek.

11.Çalışma İzinlerinin uzatılmasında, izin bitimine 60 gün kala uzatma süreci başlamaktadır.Oysa 4817’de izin bitiminden sonra  (15) günlük süre içerisinde de uzatma işlemi yapılabilirken, 6735 sayılı kanunla izin bitimi sonundaki süreçte  uzatma işlemi yapılamamaktadır.


TURİSTİK İKAMET İZİNLERİ, ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVRİLMELİDİR.Güncelleme trh:25.03.2016

Bazı işverenlerin, SGK primlerindeki artışı gerekçe göstererek, (1) yıllık Turistik İkamet izni marifetiyle  ülkemizde yaşayan  yabancıları, Çalışma İzni almadan ev hizmetleri veya şirket adreslerinde çalıştırdıkları aşikardır.

Çalışma İzni alınmadan, Turistik İkamet izniyle yabancı çalıştırmanın, İdari ve maddi cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

Diğer yandan;

Bazı yabancılar ise, Turistik İkametlerin her defasında (1) yıl uzatıldığı şeklinde yanılgıya düşerek, Giriş-Çıkış yapmadan, her yıl (1)’er yıl uzatma talebinde bulunarak turistik İkamet izinleri ile İzinsiz çalışmakta veya yaşamaktadırlar.

Çıkan genelgelerde, her ne kadar çıkış yapmadan uzatma işlemleri yapılır denilir ise de; Turistik ikamet izinleri her yıl uzatılacak anlamına gelmez.

Örneğin:

İlk kez (1) yıllık Turistik İkamet İzni alındı.

2.yıl ise; Giriş-Çıkış yapmadan hazırlanan uzatma evrakları Kargo ile gönderilerek, uzatma işlemi yapılabilir.

Ama, Normal koşullarda 3.yıl böyle bir uzatma işlemi yapılamaz.Çünkü;Hiç çıkış yapmadan yabancı hayatını nasıl idame ettirmektedir? Böyle bir durumda yabancı, Çalışma İzni almadan ülkede çalışıyor imajını yaratır.

Ya giriş-çıkış yaparak yeniden ilk müracaat gibi işlem yapılacak, veya 2.yıl uzatılan İkamet izni süresi içinde, izin bitmeden  Turistik İkamet İzninin Çalışma İznine çevrilmesi gerekecektir.

Suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanan bu uygulamayı, uygulayıcı birimlerle birlikte işveren veya  yabancının iyi değerlendirmesi gerekecektir.Güncelleme trh:25.03.2016

ÇALIŞMA İZNİ VİZESİ  KONSOLOSLUK BAŞVURULARI. Güncelleme trh:14.08.2015

Çalışma izni yurt dışı müracaatlarında, yurt dışı temsilciliklerimiz  tarafından verilen Referans numaralarına istinaden, (10) günlük yasal süre içerisinde tamamlanamayan  başvurularda, temsilciliklerimizce verilen Referans numaraları, bakanlık kayıtlarında aktif olarak beklemede görüldüğünden, konsolosluklara yeniden yapılan başvurularda yeni bir referans numarası tahsisi yapılamamaktadır.   

Böyle bir durumda, süresi geçmiş dahi olsa, başvurunun tamamlanarak dosyanın işlemden kaldırılması sağlanmalıdır.

Mevcut dosyanın işlemden kaldırılması durumunda, dış temsilciliklerimiz yeni bir Referans numarası tahsisinde bulunabilmektedirler.

Ayrıca;

Konsolosluklara yapılan Çalışma İzni müracaatlarında; yabancı uyruklu şahsın, kendi ülkesindeki sabıka kaydı da istenilmektedir.Güncelleme trh:15.09.2015

Yabancılara Çalışma İzni alınmasındaki danışmanlık hizmetlerimiz, Vekalet konuları kapsamında yerine getirilmektedir.
Vekaletname Örneği aşağıda sunulmuştur. 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

SÜRELİDİR:Bu Vekaletname ../../…. günü mesai bitimine kadar geçerlidir.

Aşağıda belirtilen konut adresimde/İşyerimde, ...............kriterleri kapsamında istihdam  edilmesi amaçlanan  ………….. uyruklu ……….. Pasaport numaralı ……..doğumlu …………’nın Çalışma İzninin alınması noktasında; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile bu kurumlara bağlı il Müdürlükleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, SGK Merkezleri nezdinde, adıma on-line işlemleri ve otomasyon işlemlerini yapmaya, İlgili kurumlara dilekçe ve yazışmalar yapmaya, imzalamaya, Elektronik sistemlerden adıma Oturum ve çalışma izni başvurularını yapmaya, Oturum ve Çalışma İzinlerini uzatmaya, Çalışma izni başvuru form ve belgelerini imzalamaya, gerekli harçları yatırmaya, evraklarımızı ve dosyalarımızı elden alıp vermeye, iadelerini almaya, işlemlerimizi takip etmeye, harçlarını yatırmaya, başvurulan dosyaları geri çekmeye, Çalışma İzin ve belgelerini elden almaya, Alınan çalışma izinlerini İptal etmeye,İlgili Kurumlara gerektiğinde İtiraz dilekçe ve başvuruları ile itirazlara ilişkin yetkili Bölge İdare Mahkemelerinde dava açmaya, Çalışma İzni alınan yabancı ile ilgili SGK Merkezlerinde adıma  işyeri açılışını yapmaya,işyeri açılış formlarını    imzalamaya tam yetkili olarak   ............................  tarafımdan  yetkili kılınmıştır.

VEKİL EDEN:......................
ÇALIŞMA İZİNLERİ  İPTAL EDİLEN YABANCILAR. Güncelleme Trh:01.07.2015

Turistik İkamet izni almak suretiyle Çalışma izni alan yabancıların, Çalışma İzinleri iptal edilse dahi devam eden İkamet İzin süreleri kadar oturumları devam eder ve kaçak duruma düşmezler.
ÇALIŞMA İZİNLERİ İPTAL EDİLEN YABANCILARIN, TURİSTİK İKAMET İZNİ MÜRACAATLARI Güncelleme Trh:10.06.2015

Çalışma İzni İptal edilen yabancıların İptal işlemi gerçekleşmeden önce, Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan randevuları, yeniden Turistik İkamet İzni sahibi olmalarına imkan sağlıyor.

Ancak;

Göç-Net elektronik  sisteminde, Çalışma İzin İptal tarihleri görülemediğinden, İlgili kurumlardan ,Çalışma İzinlerinin hangi tarihlerde İptal edildiğini belirten Mail yoluyla bilgi istenilmektedir.

Çalışma İzni İptal tarihlerini gösterir Mühürlü ve ıslak imzalı belgenin ibraz edilmesi halinde,  Turistik İkamet İzni işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.Diğer koşullarda, İkamet izni müracaatını takiben (10-15) günlük bir süreden sonra işlem tamamlanması adına yabancı yeniden davet edilmektedir.

SURİYE UYRUKLU YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ. Güncelleme trh:16.05.2015


Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelen ve Emniyet ya da Göç İdaresi Müdürlüklerince, haklarında İkamet İzin Kartı düzenlenmiş bulunan  Suriye uyruklu yabancılara, izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmektedir.

Bu itibarla; Emniyet makamlarından alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerin, belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapmaları halinde, talepleri Bakanlıkça  değerlendirmeye alınacaktır.

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILAMAYACAK.  Güncelleme Trh:07.04.2015

01.04.2015 tarihinde yürürlüğe  giren 5510 sayılı yasanın Ek 9.maddesi  kapsamında,  10 gün ve daha fazla süre ile, yabancı uyruklu olup, sigortalı olanlarda çalıştırılabilecektir.

Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan, gerçek kişi işverenler,  “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında, sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye eklemeleri gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde, 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacaktır.

Bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak, ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak baz alınacaktır.

ÇALIŞMA İZNİ OLAN YABANCILAR, YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ ARAÇLARI KULLANABİLECEKLER. Güncelleme Trh:06.04.2015

Ülkemizde Çalışma İzni bulunan ya da yasal oturumu olan yabancılar, kendi ülkeleri ya da bir üçüncü ülkeden araç satın alarak yurda giriş yapabilir,  yasal olarak kaldığı süre içerisinde  araç kasko değerinin 1/3’ünü teminat göstermek suretiyle araçlarını ülkemizde kullanabileceklerdir.

2015 YILI ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAAT USULLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK.Güncelleme trh:01.02.2015


2015 yılı Yabancılara Çalışma izinleri alınmasında, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı müracaatlarında herhangi bir değişiklik yok.
Yurtiçi müracaatlarında, en az (6) aylık Turistik İkamet İzni bulunan yabancıların, yurtdışına çıkış yapmadan işverenleri aracılığıyla Çalışma İzni müracaatları yapılabiliyor.
Halen yurtdışında bulunan yabancılar, yasal olarak ikamet ettikleri ülkelerde bulunan Türk Konsolosluklarına, Türkiye’de bulunan işverenleri aracılığıyla yapacakları ön müracaatları kapsamında, Konsolosluklardan verilecek referans numaralarına istinaden, İşverenin Bakanlığa yapacağı Çalışma İzni müracaatı doğrultusunda, Türkiye’de Çalışma İznine sahip olabileceklerdir.
Konsolosluklardan alınacak Çalışma İzni sayesinde, yabancının ülkeye giriş yasağı bulunsa dahi Giriş yasağı kaldırılır. (Vize veya ikamet ihlalinden doğan para cezalarının ödenmemesinden ya da ancak vize alınmak suretiyle giriş yapılabilecek giriş yasakları) 
MerSey Danışmanlık. Güncelleme tarihi:01.02.2015
  

  
ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILAMADIĞI VEYA TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM KURUMLARINDAN MEZUN OLUNMASI SONRASI, ÇIKIŞ YAPMADAN İKAMET TEZKERESİNİN UZATILMASI.

En az (1) yıllık Çalışma İzni sonrası Çalışma İznini uzatamayan yabancılar, geçerli bir dilekçe ile birlikte başvuru yaptıklarında, (1) yıl turistik ikamet İzni;

Eğitim ve öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan yabancılar ise, ilk (6) ay içerisinde İkamet için başvuru yaptıklarında, öğrencilik dönemlerinde kullandıkları İkamet İzin süresinin bitim tarihinden itibaren, (1) yıllık Turistik İkamet İzni alabilmektedirler. MerSey Danışmanlık.


EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR ?

Yabancıların güvenliği ve bir takım suistimalleri önleme adına, Bekar Erkek İşverenlerin Yabancı Ev Hizmetlisi tahsisine ilişkin Çalışma İzin müracaatları Bakanlıkça olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
Bu açıdan;
- Küçük çocuklu ailelere, ya da küçük çocuğu bulunan bekar bayan işverenlere;

- Yaşlı anne-baba bakımı,

- Hasta bakımı (Doktor Raporlu)

Kriterlerine uyan durumlarda Ev Hizmetlisi Çalışma İzni müracaatları, Bakanlıkça değerlendirmeye alınacaktır.
Ülkemizde kaçak durumda yaşayan yabancılar ise,yurtdışına çıkış yapıp kendi memleketlerindeki Türk Konsolosluklarına müracaat ederek, Çalışma İzni almak suretiyle ülkeye tekrar giriş yapabilirler.Ancak, Çalışma İzni talebinde bulunacak Türk ailelerden temin edilecek davet ve İş sözleşmesi içeren belgeler, Konsolosluk makamına ibraz edilmelidir.Yurda giriş cezaları, Giriş yaptıkları Hudut kapılarında kaldırılır.
MerSey Danışmanlık.

YURT DIŞINDAN KONSOLOSLUK KANALIYLA ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAATI.

Aşağıda (2) başlık halinde belirtilen evraklar hazırlanarak yabancı şahsın bizzat bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir. Yabancının müracaatına istinaden Konsolosluk tarafından yabancıya verilen 16 haneli Referans numarası derhal işverene bildirilecektir.İşveren ya da vekaleten işlemleri yürüten şahıs, Dilekçe Örneği Ek’indeki evrakların birer suretlerini 10 iş günü içerisinde Çalışma Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndermesi gerekmektedir.Aşağıdaki örnek Ev Hizmetlileri içindir.
MerSey Danışmanlık.

1-DİLEKÇE ÖRNEĞİ


T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
..............BÜYÜKELÇİLİĞİ
Konsolosluk Makamına


(T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmak üzere)Aşağıda adresi belirtilen konutumda,………..uyruklu ……………………. isimli yabancıya, “Çalışma İzni Yurtdışı Başvurusu” mevzuatı çerçevesinde, çalışma izni almak istiyorum.

Çalışma İzni Yurtdışı müracaatına ilişkin bilgi ve belgeler Ek’te sunulmuştur.

Adı geçen yabancıyı, çocuklarıma bakıcı ve yatılı ev hizmetlisi olarak değerlendireceğimden; konutumda Ev Hizmetlerinde istihdam edilebilmesini teminen, gerekli çalışma izninin verilmesine yönelik müracaatımın değerlendirilmesini;

Konsolosluk müracaatlarına esas işlemlerin başlatılması hususlarındaki talimat ve müsaadelerinizi arz ederim .../../2015

İŞVERENİN ADI-SOYADIİMZA

EKİ :

(1) sayfa işverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi

(1) Sayfa İşverenin Nüfus Kayıt Örneği

(1) Sayfa işverenin Yerleşim belgesi (Nüfus Md.lüğünden İkametgah)

(..) sayfa (Çocuk ya da çocukların nüfus Cüzdan Fotokopileri)

(1) Sayfa Islak imzalı İş Sözleşmesi

(1) Sayfa Pasaport Fotokopisi (Yabancının)

(2) Adet Fotoğraf (Yabancının)


Konut Adresim: ……………………………………………./………../TÜRKİYE


2-İŞ SÖZLEŞMESİ


BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (EV HİZMETLERİ)

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs) arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır.

1. TARAFLAR A) İŞVERENİNB) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına beyan edilen konut adresidir. Yabancı şahıs bu adres dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.

3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV: EV HİZMETLERİ (BAKICI)


4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması gerekir.

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.

6. ÜCRET : İşçinin aylık BRÜT ücreti 1.273,50 TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir.Maaş ve maaş artışları Asgari Ücret üzerinden düzenlenir.

7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8. Yabancı şahsın çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde İşveren, yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

9. İşbu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca okunarak 2 nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir .. ../.. /2015

                            İŞVEREN                                                                 İŞÇİ


Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Müracaat dosyası evraklarının eksiksiz hazırlanması.
Çalışma İzinleri müracaat dosyasının evrak bakımından zengin tutulmasında yarar vardır.
Bakanlık, müracaat dosyasına konulacak evrakların temininde eksiltmeye gitmiş de olsa, sorgulama yapmak adına, uzman personeli diğer bakanlık sitelerinde sörf yapma zorunluluğundan kurtarmak için, bazı resmi belgelerin temin edilerek Müracaat dosyasında bulundurulması, Çalışma İzni müracaatının olumlu olarak değerlendirilmesinde katkıda bulunacaktır.
Bakanlık, suiistimallerin önüne geçmek için çalışma izinleri kriterlerinin değerlendirilmesinde aile birliği şartı arıyor. Her müracaat eden Çalışma İzni alamıyor.
Bekar erkeklerin yanlarında, yabancı ev hizmetlisi çalıştırmak için müracaat edilenlerin kararları "RED" olarak cevaplandırılıyor.
Bu açıdan evli de olsa aile birliğinin devam ettiğini belgelemesi gereklidir.
Küçük yaşta çocuğu olan aileler ile yaşlı ve hastası olan ailelerin, müracaat dosyasında bulundurması gerekli belgeler:

(Müracaat eden aile reisi ise;)
1.Yerleşim Belgesi,
2.Nüfus Kayıt örneği,
3.Müracaat eden aile bireyinin nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4.Eşinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.Eşinin Muvaffakatı olduğunu belirtir yazı,
6.Çocuklarının nüfus cüzdan fotokopileri,
7.Yaşlı aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopisi,
8.Evde hasta var ise Doktor Raporu,
9.Yabancı şahsın Pasaport fotokopisi,
10.Yurt içi müracaatlarda İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfaları,
11.Yabancı şahsın bir adet fotoğrafı.
Buradaki görülen evrak adedi fazlalığı, inisiyatifi ele geçiminizi sağlar.Dolayısıyla değerlendirmeyi yapan Bakanlık Uzman personelinin işini kolaylaştırarak, müspet anlamda düşünmesini sağlamış olursunuz.
Çalışma İzni için bu evrakların hazırlanarak elektronik sistemden taratılması, (6) gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde dosya mahiyetinde Bakanlığa gönderilmesi halinde, yapılan sorgulamaların olumlu olması durumunda, Bakanlık müracaatınızı olumlu olarak onaylayacaktır. Bürokrasilerde evrak fazlalığı neticeye gitmenizde engel teşkil etmez. Bilakis, muhatap makamın Karar almasında yardımcı olursunuz. Ama evrak eksikliği, dosyanızın işlemden kaldırılmasına sebep olur.
MerSey Danışmanlık.

Çalışma İzinleri Onaylarındaki değişiklik ve yabancı sermaye temsilciliklerinin durumları :

Bakanlık, son dönemde Çalışma İzinleri alımında suistimalleri önleme adına değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gitmiş, bu durum kamuoyunda Çalışma İzinlerinin kaldırıldığı şeklinde yorumlamalara sebep olmuştur.
Yabancı personel çalıştırma İzni değerlendirme kriterlerine uymayan bazı düşük sermayeli işyerlerinin, yabancı uyruklu kişileri evlerinde Ev Hizmetlisi olarak göstererek Çalışma İzni müracaatlarında bulundukları, çıkan izinle de personellerini mağaza vs. işyerlerinde çalıştırdıkları aşikardır.
Bakanlık bu tür suistimalleri önleme adına, bebek ya da küçük çocuk bakımı veya yaşlı hasta bakımlarıyla ilgili Ev hizmetlisi çalışma izinlerinin alınmasında, mevzuat dahilinde Onay vermektedir.
Kaldı ki, (6) aylık İkamet Tezkere (Oturum) süresi olmayanlar, Yurtdışında bulunan Konsolosluklarımıza müracaatları halinde şartların oluşması durumunda Çalışma İzni alabilmektedirler.
Ancak, Yabancı sermayeli Şirketlere bağlı bazı işyerlerinde durum biraz daha farklı.
Bu tür işyerlerinde, SGK’lı Her (5) Türk vatandaşına karşılık (1) yabancı çalıştırılabileceğinden, ülkemizde temsilcilik açacak yabancı kökenli firmaların sermaye girişleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Tabiatıyla, yatırıma yönelik faaliyetlerde bulunacak yabancı sermaye, yatırım yapacağı ülkede piyasa oluşturmak ve geliştirmek adına öncelikli olarak bir temsilcilik açacak ve kendi vatandaşını yönetici olarak bu temsilciliğin başına atayacaktır. Ancak, Yabancı yöneticinin 2-3 Türk personelle yürüteceği Temsilcilik faaliyetlerine karşılık mevcut pozisyonu, Çalışma İzni için (5)’de 1 kriterine uymadığından Çalışma İzni alamayacaktır. Dolayısıyla Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde yatırım ve istihdam yaratma faaliyetleri sorgulanırken, bu karmaşık yapıda ülkemiz insanının istihdam konusu da önem arzetmektedir.

Bu durum;Tüzel niteliği bulunan Yabancı Yatırımcı firmaların personellerinin çalışma izni kriterlerinin, yurt içi istihdama yönelik arz-talep dengesi kapsamında yeniden gözden geçirilme zaruretini doğurmaktadır.
MerSey Danışmanlık.


Çalışma İzni Yurtdışı müracaat esasları ...!

Yabancının (6) aylık geçerli ikamet Tezkeresi (oturum izni) olmadığı durumlarda...


- İş sözleşmesi,
-İşverenin, Türk Konsolosluğuna muhatap başvuru dilekçesi,
- İşverenin Yerleşim Belgesi,
- İşverenin Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- İşverenin Nüfus kayıt Örneği,
- Yabancı şahıs, çocuk bakıcılığı yapacaksa çocuğun Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Eş'ler çalışıyor ise işyerinde görevli olduğuna dair belgeleri,
- Yabancı şahıs hastaya bakacaksa, hasta kişinin doktor raporu,
- Yabancının, Pasaport fotokopisi ve (2) adet resim ile birlikte Konsolosluğa müracaatla, oradan alacağı (16) haneli Konsolosluk referans numarasına binaen işveren, Çalışma Bakanlığına istenilen diğer evraklarla birlikte Çalışma İzni için müracaat edecektir.

Çalışma İzninin onaylanması durumunda, yabancı (3) ay içerisinde Türkiye'ye giriş yapmalıdır. Aksi halde Çalışma İzni İptal edilir. Yabancı şahsın Türkiye'ye giriş yapması halinde işveren, (30) gün içerisinde SGK işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Yukarıdaki listede kalem fazlalığı olarak görülen bir kısım belgelerin ilgili Konsolosluğa gönderilmesindeki amaç, Çalışma İzinleri müracaatlarındaki suistimalleri önlemeye yöneliktir. MerSey Danışmanlık.


İkamet izni nasıl alınır , oturum izni ama , yabancılara oturum , yabancılara ikamet alınması kaçak yabancılara oturum alma , yabancılara çalışma izni nasıl alınır , kaçak yabancılara çalışma izni , yabancılara şirket kurma ve daha bir çok konuda MerSey Danışmanlık Hizmetinizde.


1 yorum:

  1. Slm iyi akşamlar eşim Gürcistan vatandaşı kızı var babası vefat etti o da Gürcistan vatandaşı 26.10.2016 tarihinde ikametleri bitti ne gibi bir yol izlemeliyiz yardımcı olursanız çok memnun olurum

    YanıtlaSil