SEKTÖREL DANIŞMANLIKLAR

"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00
HUKUK, STRATEJİK PLANLAMA, İLETİŞİM, KAMPANYA, LOBİ, SOSYAL SORUMLULUK, PROJE, KAMUOYU-SOSYAL-SEÇİM ARAŞTIRMALARI, YÖNETİCİ EĞİTİMİ, SEMİNER VE KÜLTÜREL EĞİTİM ORGANİZASYONLARI...

HUKUK DANIŞMANLIĞI    
   
                               
Öncelik; karşılıklı güven esasına dayalı, gerek ulusal gerekse uluslar arası alanlarda etkin hukuksal çözümler üretmek, hukuki danışmanlıkta bulunmak ve sizleri sorumluluk bilinciyle temsil etmektir.

DIŞ İLİŞKİLERDE: Firmaların ya da şahısların iş hayatında yapmakta olduğu her türlü iş ve işlemler (alım-satım-teslim-taşıma-ihracat-ithalat-teminatların alınması ve düzenlenmesi-ingilizce ve Fransızca dilinde hukuki tercümeler ve firmayı temsilen uluslararası yazışmalar ve çalışılan sektöre ilişkin işler-alt müteahhitlik, taşeronluk ilişkileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri, ilgili süreçlerde sözleşmelerin hazırlanması, talep edildiğinde toplantılara katılım, şirket personel ve ortaklarının talep ettikleri hukuki konularda eğitimi, sunum-seminer hizmetleri, kısacası çağdaş bir firmanın olması gerektiği gibi tüm hukuki sürecinin, firma yönetimi ile işbirliği ve eşgüdüm içinde yönetilmesi.

İÇ İLİŞKİLERDE: Firmaların personeli ile iş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, şirket iç tüzüğü oluşturma ve uygulamaları, firmanın talebi halinde tüm personelin bireysel hukuk ihtiyaçlarının giderilmesi için paket avukatlık sözleşmeleri, kısacası bir firmanın iç işleyişine ilişkin her türlü hukuki sözleşme ve düzenlemelerin hazırlanması ve hem iç hem de dış ilişkilerde yukarıdaki süreçlerden doğan dava ve icra işlerinin yönetilmesi ve bu sayede hukuki hizmetlerde bütünlüğün sağlanması ve başarının daha kolay elde edilmesi danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin esas içeriğini oluşturmaktadır.

 STRATEJİK PLANLAMA 


Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:
Şu anda neredeyiz?
Nerede olmayı istiyoruz?
Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
-Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?
Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar .


İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI


Bir kurumu oluşturan sadece sermayedarları değil, aynı zamanda müşterileri ve çalışanlarıdır... Bu nedenle müşteri mutluluğunu hedefleyen bir kurum öncelikle "iç müşteri" diyebileceğimiz çalışanlarının, bayi ve tedarikçilerinin de mutluluğunu sağlamalıdır. Kurum içi iletişim faaliyetleri kapsamında; kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmeleri için uygun stratejiler geliştirilir. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasında çalışanların inanç ve katılımlarının artması amaçlanır.
MerSey, sunduğu hizmetle kurumun iç müşterilerinin memnuniyetini artıracak ve şirketine bağlı, daha etkili ve verimli çalışanlar oluşturacak faaliyetler yürütür. Unutmamak gerekir ki müşterileri tatmin etmenin yolu çalışanları mutlu etmekten geçer.

KAMPANYA DANIŞMANLIĞI


MerSey Akademik ve pratik deneyimli kadrosuyla, reklamların yayınlanacağı alanda yaptığı araştırmalarla, yaratıcı çalışmanın hazırlanmasında, reklamın yayına alınmasında ve sonrasındaki raporlama ve takip aşamasında hep markanın yanında yer alarak baştan sona bir yönetim hizmeti sunar.

LOBİ FAALİYETLERİMerSey, İşletmeler bazında Yöntemleri, Gerçekleri aydınlatıcı,açığa çıkarıcı,haber niteliği bulunan ve kurallara uygun hazırlanmış basın bültenleri yayınlamak, Tanıtım kampanyaları düzenlemek ve bunları çeşitli yayınlarla desteklemek, Geniş boyutlu ve kapsamlı reklam kampanyaları yürütmek, Karar merkezi üyeleri ile sık sık birlikte olmak, Temsilcilerin Radyo ve TV kanallarında talk-showlarına çıkmak,görüşlerini açıklamaları için ülke çapında basın turları düzenlemekle, hedef neticeye ulaşmayı amaç edinmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI

Türkiye'de sosyal sorumluluk projeleri özellikle çok uluslu ve kurumsal şirketlerin bütçe ve zaman ayırdığı bir halkla ilişkiler aracı gibi görünüyor. Kimi zaman sosyal sorumluluk projelerinin başarısı tüm şirketin üretimine ve karlılığına direkt etki edebiliyor. örnek şirketlerin sosyal sorumluluk faaliyetleri:
Opet'in Temiz Tuvalet ve Tarihe Saygı gibi başarılı sosyal sorumluluk kampanyalarına Örnek Köy projesi.
Total sosyal sorumluluk projelerinde çocukların eğitimine ağırlık vermekte. Total ayrıca Renault ile birlikte ‘Sokakta İlk Adımlar' projesini yürüterek çocuklara trafik eğitimi vermekte.
Vodafone, Çiftçiler Klübü ile, 700.000 çiftçinin cep telefonuna düzenli olarak hava durumu bilgileri gönderiyor. Oldukça basit bir servis olmakla beraber , Türkiye'nin her yerine ulaşan uyarı SMS'leri sayesinde, birçok çoban zamanında hayvanlarını sellerden, fırtınalardan kurtarıp sığınaklara yetişebiliyor. Çiftçiler Klübü, tarlasında çeşitli tarım ürünleri yetiştiren çiftçilere tüccarları aradan çıkararak alıcılarla doğrudan temas kurma şansı veriyor. Böylelikle, tüccarların çiftçilerin ürünleri üzerinden yaptığı karı çiftçi kendi kazancı haline getiriyor.
Turkcell ise, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile "Ekonomiye Kadın Gücü" programını başlatarak dar gelirli kadınları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Geliri belli seviyenin altındaki kadınlara mikrokredi yoluyla para desteği verilerek kadınların işgücüne katılımı arttırılacak. 4 yılda 100.000 kadını ekonomiye kazandırmak amaçlanıyor. Düşük sermayelerle kendi işini kurmak isteyen kadınlara borç vermek veya proje havunuza bağış yapmak gibi alternatifler sunmakta proje.

PROJE DANIŞMANLIĞI


Proje fikrinin belirlenmesinden proje uygulama sürecinin sonlanmasına kadar geçen sürecin tamamını kapsayan; bütüncül bir anlayışla hareket etmeyi şart koşan bir uzmanlık alanıdır. İşte bu noktadan hareketle MerSey olarak bizler, proje danışmanlığı hizmetlerimizi proje fikri aşamasından başlatıp; proje uygulama süreci boyunca sürdürmekteyiz. Bu süreçte proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşla irtibatın sağlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, sözleşme makamı ile her türlü iletişimin sağlanması, raporlamaların yapılması, ihale dosyalarının hazırlanmasının yanı sıra proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi ve projenin sorunsuz yürütülebilmesi için kesintisiz danışmanlık desteği sunmaktayız.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARIKamuoyu yoklaması araştırmalarının kökeni; piyasa tahlilleri, basın anketleri ve matematik olaslık yasaları ile Örneklemlerin insan davranışına uygulanmasında yatmaktadır. Turkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısının nasıl biçimlendirilmekte olduğunun araştırılmasına ilişkin birebir kamuoyu anket faaliyetleriyle hizmet vermekteyiz.
  
SOSYAL ARAŞTIRMALAR


MerSey,Sosyal, Siyasal ve belediyelerin çalışma performansı konusunda Kalitatif, Kantitatif araştırma yöntemleri ile müşteri memnuniyetine sadık kalmak adına en doğru bilgiyi saptamaya çalışmaktadır.

SEÇİM ARAŞTIRMALARI

  
Seçim araştırmaları ya da genel bir ifadeyle kamuoyu araştırmaları aslında siyasetçilere izledikleri politikalar ve söylemlerin halk tarafından kabul görüp görmediğini ölçmek ve gelecek projeksiyonlarını gözden geçirmelerine imkân sağlaması amacıyla yapılmaktadır. Siyasiler özellikle seçim dönemlerinde bu araştırmaları yaptırarak son dönemeçte bir kazaya uğramamaya ve söylemlerini gözden geçirmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu araştırmaların objektif olması ve genel kanaatleri yansıtması hem siyasi partiler hem de araştırma şirketleri için önemli bir noktadır. Bu bağlamda MerSey; ciddi araştırma perspektifini esas almıştır.
  
YÖNETİCİ EĞİTİMİ


Çalışanlar iş yerinizin en değerli kaynaklarıdır ve yönetici eğitimi alanına kaynak ayırmak sizin ve çalışanlarınızın performansında büyük gelişme ve değişim sağlayacaktır. Gelişim sağlanması için ilk olarak yapılması gereken proje yönetimi, liderlik, iletişim kabiliyetleri ve finansal gelişimi sağlayacak bazı yeteneklerin geliştirilmesidir. MerSey olarak; düzenlenecek olan seminer ve toplantılarla Yönetici eğitimini popülarit bir seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

SEMİNER - KONGRE - KONFERANS ORGANİZASYONU


Toplantı organizasyonu bir toplantının verimli geçebilmesi açısından çok önemlidir.Bir toplantı, toplantıyı yapanlar, toplantıyı organize edenler ve toplantı tesislerinin uyumlu çalışması ile verimli hale gelir. Organizasyonu yapacak kişi toplantının konusuna, katılımcı sayısına, bütçeye, toplantı yapacak grubun özelliklerine göre, toplantı mekânını ayrıntılı biçimde düzenlemek, toplantı öncesi ve sonrasında oluşabilecek sorunları çözmek ve toplantıyla ilgili her türlü materyali hazırlamak ile yükümlüdür. Başarılı bir toplantı organizesinde yer alan bilgiler sizleri her zaman ileriye taşıyacaktır.

SOSYAL - KÜLTÜREL ORGANİZASYONLAR


MerSey, günümüzde oldukça yeni bir hizmet alanı olarak ortaya çıkan organizasyon hizmetlerini en iyi şekilde kanalize ederek programlayıp uygulamayı temel prensip edinmiştir. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri sektöründe, sosyal ve kültürel organizasyon faaliyetleri, teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha nitelikli bir şekilde yürütülmelidir. 

Hukuk danışmanlığı , yabancılara şirket kurma ,iletişim danışmanlığı , organizasyonlar ,stratejik planlamalar ve daha bir çok konuda MerSey Danışmanlık Hizmetinizde.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder