YABANCILARIN MÜLK EDİNMESİ

YABANCILARIN MÜLK EDİNMESİ


"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 001.EN AZ 500.000$ DÖVİZ VEYA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA SABİT SERMAYE YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRMEK

2.EN AZ 250.000$ DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA TAŞINMAZI (Konut-İşyeri-tarla-vb.mülk) TAPU KAYITLARINA (3) YIL SATILMAMASI ŞERHİ KOYULMAK ŞARTIYLA SATIN ALMAK.

3.EN AZ 50 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURMAK.(İŞYERİNDE ÇALIŞAN SAYISI).

4.EN AZ 500.000$ DÖVİZ YA DA TÜRK LİRASI KARŞILIĞI TUTAR MEVDUATININ (3) IL TUTMA ŞARTIYLA TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARA YATIRMAK.

5.EN AZ 250.000$ DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARINI (3) YIL TUTMAK ŞARTIYLA SATIN ALMAK.

6.EN AZ 250.000$ DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYI VEYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYINI EN AZ (3) YIL ELİNDE TUTMA ŞARTIYLA SATIN ALMAK.

Şartlarını yerine getiren yabancı uyruklu şahıslar, yaklaşık (2) aylık süreç içerisinde Türk Vatandaşı olabilmektedirler.
Güncelleme Trh:25.01.2019

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişinde kolaylık .Güncelleme trh.19.09.2018 08:00 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili düzenlemeler değiştirildi. Yapılan değişiklikle birlikte eskiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon iken artık 500 bin dolar oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 106 sayılı kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in yabancıların "istisnai olarak Türk vatandaşlığını" kazanmalarını düzenleyen 20'nci maddesinde değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.
Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.
Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.
Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu:
"(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen."

GEÇİŞ KARARI CUMHURBAŞKANININ
Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklik de yönetmelikte sıralanan koşullardan herhangi birini karşılayan bir yabancının vatandaşlığa geçiş kararıyla ilgili oldu.
Daha önceki yönetmelikte ilgili Bakanlığın teklifinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçişin yapılacağı belirtiliyordu.
Yeni düzenlemelerde Bakanlığın teklifi ibaresi kaldırılarak, karar alma merci olarak cumhurbaşkanı ifadesi eklendi.
Bakanlar Kurulu Aralık 2016'da aldığı bir kararla Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'i değiştirmiş ve yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçebileceği istisnai durumlara yenileri eklenmişti.
Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasına 2016 yılında yapılan ekleme şöyleydi:

(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.".

YABANCI TAŞINMAZ YATIRIMINDA SIÇRAMA. 06.03.2018
Yabancıların geçen yıl Türkiye'deki taşınmaz edinimi bir önceki yıla göre ikiye katlandı.
Şu ana kadar Türkiye genelinde 147 bin 924 yabancı uyruklu kişi, 68 bin 319 taşınmaz edindi. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda ise 24 bin 111 yabancının 15 bin 508 gayrimenkul satın aldı.
Geçen yılın Ocak ayında 1394 yabancı uyruklu kişi taşınmaz satın aldı.
2018 yılı ocak ayında bu rakam 2027'ye çıkmıştır.
Türkiye her yönüyle özellikle batılıların hayran olduğu bir yer.
Güneşi, denizi, oksijeni bol.
Böyle olunca da özellikle gelişmiş ülkelerden bir talep söz konusu. Son yıllarda birtakım olumsuz propagandalar yapılsa da gelip yaşayanların uygun görüş ve olumlu referansları, istatistik rakamlarına yansımaktadır.
Yabancı uyruklu kişilere ait yatırımların toplam satışında:
2013'te 1 milyar 622 milyon 579 bin 540 lira,
2014'te 2 milyar 832 milyon 994 bin 677 lira,
2015'te 3 milyar 875 milyon 100 bin 523 lira
2016'da 3 milyar 493 milyon 724 bin 531 lirasını Türkiye'den taşınmaz edinimi için harcadı.
2017'de ise bu rakam neredeyse iki katı artarak 6 milyar 534 milyon 761 bin 466 liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.
En çok İngilizler ve Ruslar tercih etti
Ülke bazında bakıldığında ise şimdiye kadar Türkiye'yi tercih ederek taşınmaz yatırımı yapanların başında 24 bin 37 kişi ile İngilizler gelmektedir.
İngilizleri, 14 bin 199 kişi ile Ruslar takip ediyor.
Üçüncü sırada 13 bin 491 kişiyle Irak,
10 bin 6 kişiyle Almanya,
sonrasında da Kuveyt, Norveç, Suudi Arabistan, İsveç, Danimarka ve Belçikalı vatandaşlar yer almaktadır.
Türkiye'ye talepler daha çok Avrupa ülkelerindeki yabancı yatırımcılardan gelmekte  ve çoğunlukla turizm bölgelerinin rağbet görmektedir.
Yabancı uyruklu 56 bin 364 kişinin yaptığı taşınmaz yatırımıyla Antalya ilimiz başı çekmektedir.

Antalya'nın yanı sıra yabancı uyruklu 31 bin 361 kişinin İstanbul, 16 bin 408 kişinin Aydın, 12 bin 258 kişinin Muğla, 5 bin 767 kişinin Bursa, 4 bin 875 kişinin Yalova, 4 bin 304 kişinin Mersin, 3 bin 71 kişinin Ankara, 2 bin 699 kişinin İzmir ve 2 bin 495 kişinin de Sakarya'yı gayrimenkul yatırımı için en çok tercih ettiği iller olmuştur.
Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmeleri İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİ REHBERİ

Aşağıda belirtilen rehber niteliğindeki hususlar, yabancı uyruklu gerçek şahısların, ülkemizde taşınmaz ediniminde sorunlarla karşılaşmamasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber rehberde, gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerine değinilmemiştir. 
1.Hukuki temel :
2644 sayılı Tapu Kanunu’nun, yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmiştir.Ülkemizde  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediminizin mümkün olup olmadığı  konusunda ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya ülkenizin Türkiye’deki temsilciliklerinden bilgi almanız mümkündür. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz satın alırken zarara uğramamaları maksadıyla aşağıdaki hususlara özen  göstermeleri uygun olacaktır:
2.Sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi :
Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. 
Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

3. Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar :
A. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.
4. Pratik bilgiler :
A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:
-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,
-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların, ilgili Göç İdaresi müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,
-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
B. Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.
C. Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,
- İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahsekonu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,
-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.
Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı ve bağlı dış temsilciliklerinin  yargı sürecine müdahil olmaları veya edilmeleri mümkün olmayacaktır. 


ETİKETLER:Yabancılara mülk satışı, Yabancı sermaye yatırımları, Yabancılara konut satışları, Konut satışlarında vatandaşlık,Yabancıların mülk edinmesi 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder