YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIRÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ.14.03.2018


Yeni otomasyon sistemi,  26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Çalışma İzinlerinde Vekalet usulüyle izin alma sistemi kaldırılmıştır.

Yabancıların Çalışma İzin başvuruları, "KEP" (Kayıtlı Elektronik Posta) ve "E-İMZA" ile yapılabilecektir. 

E-İmza, elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek, belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye imkan sağlar.

Yani, resmi dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamda karşılığıdır. Belgenin İzinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önler.Veri bütünlüğünü garanti eder.

Bakanlık sistem kurgusuna göre, İşveren kaydı oluşturması ve izin başvurusu sonlandırma işlemi, işveren tarafından PTT'den alınacak "KEP ADRESİ"  ve "E-İMZA" sayesinde mümkün olabilecektir.

Sistem üzerinden başvuru sonlandırılması, yetkilendirme dahilinde kişi ya da kuruluşlarca da  yapılabilecektir.

Ancak, yetkilendirme yapabilmek için işveren tarafından işveren kaydının yapılması gerekmekte ve başvurunun tamamlanmamış olması gerekmektedir. Böylelikle, yetkilendirilen kişi veri girişlerini yaparak başvuruyu tamamlayabilir.

Buna göre;
 • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
 • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. 
 • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
 • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
 • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
 • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

1 yorum:

 1. merhaba
  ev hismetleri için yurt dışı olmak kaydıyla çalışma izni başvurusnda bulunduk 60 gün oldu süreç hala değerlendiriliyor aşamasında görünüyor bunun belli bir süresi varmıdır

  YanıtlaSil