KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRMA YASAĞI


"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00

SURİYELİ YABANCILARIN  SEYAHATLERİ VE KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRMA YASAĞI. Güncelleme Trh.27.07.2019

Türkiye’de  yaşayan Geçici Koruma altındaki Suriye uyruklu yabancılar, koruma altına alındıkları İl’in Belediye hudutları içerisinde seyahat edebilmektedirler.Ancak; Ziyaret amacıyla bir başka şehire gidecek olan sığınmacı ve mülteci statüsündeki yabancıların, Koruma altına alındığı İl Valiliğinden izin belgesi almak suretiyle şehir dışına çıkabilecekleri İlgili Kanun Yönetmeliklerinde belirtilmiştir.

Çünkü, illerde sağlanan güvenlik, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve yerel hizmetlerin hepsi yabancıların da kayıtları esas alınarak belirli bir plan dahilinde yapılıyor.

Bu itibarla;
İçerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle gerek yazılı ve  gerekse de görsel basında, yabancılara yönelik uygulama ve yaptırımlar  konusunda ilgili bakanlık ve kurum yetkililerince Kanun-Yönetmelik ve Genelge hükümlerine uyum sağlanmasıyla ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde özellikle İstanbul ilindeki mevcut iş yerlerinde ve umuma açık yerlerde, kolluk güçlerince yapılacak kontrol ve uygulamalarda, Mülteci veya sığınmacı durumundaki Suriye uyruklu yabancılarla ilgili mevzuata uygunluk aranacağı gibi diğer yabancı ülke vatandaşlarıyla da ilgili İkamet (Oturum) ve Çalışma İzni mevzuatı hükümleri aranacak ve sorgulanacaktır.

İşyerlerinin Kaçak yabancı çalıştırma yasağına uyulması konusunda uyarılarda bulunulacağı gibi kaçak yabancı işçi çalıştıran işveren ve işyerleri ile ilgili ceza-i müeyyide de uygulanabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder