ÇALIŞMA İZNİ YURTDIŞI BAŞVURU İZİN HARÇLARI ÖDEMESİ"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00 

ÇALIŞMA İZNİ YURTDIŞI BAŞVURU HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ ÖDEMELERİ HAKKINDAKİ  DUYURU


YURTDIŞINDAN YAPILAN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN ÇALIŞMA İZİNLERİNE AİT ÇALIŞMA İZNİ HARCI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN, 17.06.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YURT İÇİNDEN TAHSİL EDİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR.
                                                                                                                                                                                                                
Bilindiği üzere, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında talebin olumlu değerlendirilmesi halinde ödenmesi gereken çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli, ilgili yabancı tarafından çalışma vizesi başvurusunda bulunulan konsolosluklara yapılmakdaydı.

Bu süreçte Bakanlık nezdinde ve T.C. dış temsilciliklerinde karşılaşılan muhtelif sorunların ortadan kaldırılmasını teminen, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi harç ve değerli kağıt bedelinin yurtiçinden alınması kararlaştırılmış ve E-izin sisteminde gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Bu itibarla;
Yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında, talebi uygun bulunan yabancılar adına tahsil edilecek çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli ödemesi, 17.06.2019 tarihinden itibaren aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce belirlenerek, çalışma izni başvurusunu yapan işverenliklere elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
Dolayısıyla yurtdışı başvuru kapsamında konsolosluklara yapılan Çalışma İzin Başvuruları, Bakanlıkça onaylanması durumunda izin harçları yurtiçinden işverenler tarafından ödenecektir.
Bu harç miktarları:761,10 tl. izin harcı, 89 TL’de  İzin kart bedeli şeklinde olacaktır. Güncelleme trh.01.07.2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder