YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ EVRAKLARI NELERDİR ?


"MerSey Danışmanlık; Yurtiçi ve Yurtdışı müracaatlar kapsamında Yerli ve Yabancılara yönelik projeden veya bitmiş konut satışları, şirket kurma, Marka tescil ve uluslararası Patent alınması, İkamet ve Çalışma izinleri ile Vatandaşlık  kazanımlarının elde edilmesi, Organizasyon,Dış Tic. kapsamında  aktif uygulama ve  Hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir."
İletişim numaramız:0 (530) 682 29 00 
FİRMALARDA ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1.      PTT veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlardan temin edilebilen,  işveren firmada yetkili  E-Bildirge sahibi adına düzenlenecek  KEP adresi ve E-İmza cihazı
2.      Antetli kağıda düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmış İş sözleşmesi (İşveren-Çalışan)(1 adet),
3.      Şirketin vergi levhası,(Yeminli Mali müşavir veya vergi dairesi onaylı) (1 adet)
4.      Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, (Ticaret Odasından Onaylı) (1 nüsha)
5.      Şirketin Faaliyet belgesi (Ticaret odasından tasdikli) (1 nüsha)
6.       Geçen dönem ve Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu, (1 nüsha),
7.      Şirket adına imza yetkisi bulunan yöneticinin, şirket kayıtlarında bulunan imza sirküleri, (1 nüsha),
8.      Şirketin çalışan SGK’lı personel listesi,


YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

1.Pasaportun resimli sayfasının ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfanın fotokopisi,
2.(1) adet fotoğraf (arka fon beyaz),
3.Mevcut ikamet izin kartının fotokopisi,


EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1.İşverenin Kimlik fotokopisi
2.Bakımı yapılacak aile üyesinin kimlik fotokopisi (Yaşlı bakımı yapılacak ise, yaşlı aile ferdinin Yerleşim Yeri belgesi de gerekmektedir.)
3.Bakımı yapılacak kişi 65 yaş grubundan küçük ise, mevcut doktor raporları ve tedavi belgeleri.
4.İşveren tarafından PTT veya yetkilendirilmiş özel firmalardan temin edeceği E-İMZA cihazı ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi.
5.Yabancının Pasaport Fotokopisi
6.Yabancının, Göç İdaresi Müdürlüğünden almış olduğu  mevcut İkamet İzin kartı fotokopisi.
7.Yabancının arka fonu beyaz, biyometrik (1) adet fotoğrafı.


ETİKETLER:Yabancıların Çalışma izin evrakları, E-İmza cihazı, KEP, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uluslararası işgücü genel müdürlüğü, yabancı bakıcıya izin, yabancı bakıcı çalışma izni, yabancıya oturum, kaçak yabancılara oturum alma, çalışma izni alma.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder